Att köpa solceller, en guide i 9 steg

Solceller på tak

Alternativa energikällor är ett fenomen som allt fler svenskar har fått upp ögonen för. Energi- och oljepriserna höjs ständigt, och då har det blivit naturligt för många att ordna egna system för produktion av el. Solenergi är klimatsmart och långsiktigt, vänligt för både plånbok och miljön. Bland husägare har det blivit allt mer vanligt att installera solceller på taket. Genom solceller kan du både dra ner dina kostnader, samtidigt som du bidrar till ett mer förnybart samhälle genom att reducera ditt klimatavtryck. Att skaffa solceller är ett utmärkt sätt att vara delaktig i skapandet av en värdefull framtid. 

Många kan anse att solceller är en kostsam investering, men lönar det sig? Svaret är ja! I de flesta fall så är det definitivt värt pengarna. Fler och fler svenskar väljer att investera i solceller. Kostnaden för solceller har faktiskt sjunkit med 90 % sedan 2008, så om du länge har gått i tankarna att skaffa solceller är det utan tvekan dags nu.

Hur fungerar solceller?

Solceller transformerar solens ljus till elektrisk energi. När solen skiner på solcellen så utvecklas något som kallas likström, då undersidan blir positivt laddad och undersidan negativt laddad. För att du sedan ska kunna använda elen behövs det något som kallas en växelriktare, som omvandlar elen till växelström.

Vad är fördelarna med solceller?

 • En av de viktiga egenskaperna med solcellerna är att du genom användning av dessa gör en synlig insats för miljön. Andelen förnybar energi kommer att öka i samhället tack vare dig, och förhoppningsvis kan du inspirera andra att göra likadant. Solcellerna är till största del uppbyggda av ett av jordskorpans mest vanliga ämne, nämligen kisel. På endast två år så har ditt solcellssystem klimatkompenserat sig själv, vilket är utmärkande positivt med tanke på hur lång hållbarhet systemet faktiskt har.
 • Att vara ägare av solceller är till råga på allt väldigt okomplicerat. Efter att installationen av solcellerna är genomförd så kräver solcellsanordningen minimalt underhåll. Det behövs inget bränsle och anordningen har inga lösa delar som kan gå sönder. Dessutom utsöndrar solcellssystemet varken ljud, lukter och andra typer av utsläpp.
 • Att investera i solceller är garanterat lönsamt. Dina energikostnader kommer att sjunka radikalt och bli jämnare från första dagen med solceller. Ditt inköpsbehov minskar och elmarknadens upp- och nedgångar kommer inte påverka dig. Det tar ungefär tio år att betala av ditt solcellssystem, därefter gör du ren vinst i tjugo år till.
 • Värdet på ditt hus kommer öka om du väljer att investera i solceller.

Vad är nackdelarna med solceller?

 • Solcellerna producerar upp till sju gånger mer el på sommaren än på vintern, eftersom antalet soltimmar minskar under vinterhalvåret. Dock ökar solcellernas effektivitet vid lägre temperaturer. Så när solen då skiner på vintern producerar solpanelerna gott om energi ändå.
 • Solceller ska inte skuggas. Om du har närliggande träd eller byggnader runt huset kan detta påverka solcellsanordningens effektivitet. En annan nackdel är att solcellerna kräver att bli installerade i en sydlig riktning. Detta innebär att du kan behöva avstå från en investering av solcellsanordning ifall du bor på en tomt med fel riktning på taket.
 • Det som många nog skulle säga är den största nackdelen med solceller är den höga investeringskostnaden.

Steg 1 – Passar solcellerna på just ditt tak?

Ett solcellssystem innefattar en mängd olika föremål. Solpaneler, kablage för att förena solcellsanläggningen till husets elsystem, växelriktare samt montageutrustning. De flesta normala tak på villor är stora nog för att kunna koppla in anordningen på husets elsystem, samt för att kunna producera en väsentlig mängd el av ett normalt hushålls årliga elförbrukning. Med hjälp guider på nätet är det enkelt att ta reda på ifall solceller passar just ditt tak. Du kan här även räkna ut hur mycket el du kan få ut av cellerna, samt hur mycket det kostar med en komplett solcellsanordning. En solpanel är oftast av storleken ca 1,7 x 1 meter. Detta kan ibland resultera i att det blir en klurig uppgift att lägga ihop bitarna på taket om man har utbyggnader, fönster, skorstenar eller liknande.

Steg 2 – Krävs det ett bygglov?

Generellt är det ett krav att ansöka om bygglov när du ska bygga nytt hus, bygga ut ditt befintliga hus eller på något annat sätt förändra din fastighet. Det beror på att byggnadsnämnden ska kunna bedöma din ansökan och se över om ditt planerade arbete ska godkännas. Kravet för bygglov vid uppsättning av solceller avskaffades dock 2018 i de allra flesta fall. När det gäller byggnader som är dyrbara från ett historiskt, konstnärligt, kulturhistoriskt eller miljömässigt perspektiv kan det dock krävas bygglov i alla fall. Om solcellerna inte följer takets lutning så kan det också innebära att det krävs ett bygglov. Det är en god idé att rådfråga din kommun om vad som gäller för just din bostad.

Steg 3 – Välj ut lämpligt solcellspaket

När du bestämt dig för att sätta upp solceller är det dags att börja jämföra priser. Kostnad för ett solcellspaket varierar mycket beroende på vilken leverantör du väljer, samt en rad andra faktorer, exempelvis utformningen av ditt tak och effekten på solcellsanläggningen. Du bör kontrollera olika leverantörer av solceller, och jämföra offerter för att komma fram till vilket erbjudande som passar dig bäst. På så vis får du överblick över både kvalitet och kostnad. En annat val du behöver göra är att bestämma om du vill ha traditionella solcellspaneler på ditt tak, alternativt inordnade solpaneler som bildar själva taket. Om du är i färd med att bygga ett nytt hus eller ändå funderar på att byta ut taket så är det sistnämnda alternativet passande. Här finns en guide för priser på solcellspaket

Vad kostar det?

Priserna varierar givetvis, beroende på en rad olika faktorer. Exempelvis, ett solcellssystem på 5 kW kräver en yta på ungefär 25-30 kvadratmeter. Denna typ av anläggning i sydläge kan årligen producera upp till 5000 kWh, och kostar runt 90 000 kronor. Men om du har en större fastighet med en användbar takyta på cirka 60 kvadratmeter får du plats med ett solcellssystem på runt 10kW, och denna kostar ungefär 156 000 kronor. Ju större yta du täcker desto mer energi får du ut, och vad som är ännu bättre är att priset på solcellerna blir bättre ju större yta du väljer att täcka. Detta ökar avkastningen ytterligare vilket gör investeringen mer värdefull fortare.

Steg 4 – Viktigt att tänka på

 • De bästa omständigheterna för solcellerna är då taket har en lutning om 35-50 grader, dock går det att vinkla solcellerna till viss del ifall det behövs.
 • Ditt tak bör inte täckas av skugga från träd eller byggnader när du ska installera solceller.
 • Taket bör vara i sydlig riktning för att på bästa vis ta tillvara på energin från solen, dock kommer inte mindre avvikelser skapa något problem. Det är viktigt att inte montera solcellerna rakt i nordlig riktning.

Steg 5 – Installation

När du noggrant valt ut samt accepterat en offert så är det dags att boka tid för installation. Få kontakt med din solcellsleverantör och kom tillsammans fram till en lämplig tidpunkt. Därefter kommer en person från solcellsleverantören komma ut för ett hembesök hos dig, då ni tillsammans planerar installationen. 

Steg 6 – Leverans av solcellerna

Några dagar innan den inbokade installationen levereras dina solceller hem till dig. Beroende på leverantör tar det mellan en halv och två dagar innan installationen är färdig. Leverantören behöver tillgång till din elcentral under installationens process, därför kan du behöva vara hemma den här dagen. Därefter kommer en elleverantör till huset och kopplar på elen. Efter att installationen är genomförd skickas en färdiganmälan till ditt elnätsbolag som ansvarar för bytet av elmätare.

Steg 7 – Din elmätare byts ut

Mätarbytet är viktigt för att du ska kunna få betalt för den el som du säljer tillbaka. Har du några frågor gällande bytet av elmätare ska du prata med ditt elnätsbolag. Samtidigt som mätarbytet sker så kommer du erhålla ett nytt anläggnings-ID för din elmätare av ditt elnätsbolag. Efter det kan du sätta igång din nya solcellsanläggning och påbörja din produktion av el.

Steg 8 – Börja producera

Efter att solcellerna har installerats och bytet av elmätaren har skett så är processen färdig. Nu kan du påbörja din produktion av fossilfri solel, minska ditt klimatavtryck samt spara in på tidigare kostnader.

Steg 9 – Sälj din överskottsel

För att du ska få betalt för den överskottsel du säljer så behöver du ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsbolag. Du kan sälja överskottet av din el när din egen elproduktion är större än din förbrukning. Ersättningen du får för din överskottsel innefattar tre punkter:

 • Ersättningen du får från ditt elbolag representerar börspriset timme för timme. 
 • Ditt elnätsbolag ger dig även ersättning eftersom din el är till fördel för nätet. 
 • Den sista delen består av en skattereduktion för elen du har sålt på 60 öre/kWh.