Vad kostar det att dränera ett hus?

För att inte riskera att ditt hus får fukt- och mögelskador ska du dränera huset. Alla hus, oberoende av grund (platta, krypgrund eller källare) bör ha en dränering som gör att vattnet rinner bort från huset. En dränering bruka hålla i 25 - 30 år men om du känner att det är fuktigt i grunden, kanske uppfattar du en dålig lukt eller ser saltkristaller på väggarna ska du kontrollera dräneringen. Detta är särskilt viktigt om du har en inredd källare.

Dräneringsrör leder bort vatten

Om marken runt huset lutar mot huset och inte bort från huset kan inte nederbörd som regn och snö eller dagvattnet rinna undan och detta kan leda till fukt- och mögelskador. Om du har problem med fukt i källaren är det ofta dräneringen som behöver göras om.

När man dränerar ett hus gräver man ett schakt runt huset som man sedan fyller med dräneringsgrus och dräneringsrör i rätt lutning. Vad kostar det då att dränera ett hus? Det är många saker som påverkar kostnaden och här nedan ser du exempel på hur du kan tänka när du ska dränera huset och tips på hur du kan få ner kostnaden.

Materialkostnad och arbetskostnad

Att dränera ett hus kostar en del och därför är det viktigt att vara påläst och förstå vad det är som ska göras. Ofta brukar man prata om kostnad för dränering per löpmeter. Om du har ett hus som är tio meter långt och tio meter brett har du 40 löpmeter som ska dräneras.

Börja med att dela upp kostnaden i två poster, en för materialet och en för själva arbetet. Vid en dränering behöver man material som dräneringsgrus, dräneringsrör, geotextilduk, täcklist, spikplugg, silikon och isolering om du samtidigt som du dränerar också tänker isolera grunden. Isolering kan hjälpa till att skapa en behagligare innemiljö samtidigt som den även kan sänka uppvärmningskostnaden. Materialkostnaden för en dränering bruka ligga på mellan 900 kr och 1400 kr per löpmeter.

Ett hus som i exemplet ovan med 40 löpmeter som ska dräneras har då materialkostnad på mellan 36 000 och 56 000 kr. Det är ofta isoleringen som är det dyraste materialet.

Grävandet, alltså arbetskostnaden, kan så klart göras med en spade men i de flesta fall rekommenderas att hyra en grävmaskin. Ofta är det alldeles för hårt i marken för att man ska klara av att gräva för hand. Att hyra en grävmaskin brukar kosta någonstans mellan 1000 och 2000 kr per dag. Utöver själva priset för grävmaskinen kommer det ofta till en utkörningskostnad och även ett tillägg för bränslet. Det blir billigare att göra jobbet själv men tänk på att det kan vara riskabelt om du inte har någon erfarenhet och att det kan ta lång tid.

När du anlitar en professionell markentreprenör

De flesta som ska dränera väljer att anlita en professionell markentreprenör. En dränering är ett hårt och ibland även ett komplicerat arbete som kräver kunskap och erfarenhet. När du anlitar ett företag kan du få ett ROT-avdrag på arbetskostnaden. ROT-avdraget är ett avdrag på priset för själva grävarbetet och maxbelopp för ROT-avdrag är 50 000 kr per person och år. Du behöver inte deklarera detta själv, allt det praktiska sköter företaget som du anlitat. Däremot ska du alltid kontrollera fakturan så att det står rätt. Det är nämligen du som är ansvarig och återbetalningsskyldig om något skulle bli fel. Vad det kostar att anlita en grävmaskin med en grävmaskinist beror på arbetets omfattning, vilken typ av grävmaskin det handlar om och ibland även var i landet du bor.

Ofta är det dyrare att anlita en grävmaskinist i storstäderna. Räkna med att det kostar mellan 500 och 800 kr per timme.

När du anlitar en professionell markentreprenör brukar kostnaden hamna på mellan 2400 - 3000 kr per löpmeter och då ingår både material och själva arbetet. Ett hus med 40 meter grund som ska dräneras kostar då mellan 96 000 och 120 000 kr.

Tänk dock på att detta bara är en uppskattning. Dräneringen kan bli mycket dyrare om det till exempel finns mycket växter och rabatter runt huset som komplicerar grävande eller om man måste ta hänsyn till altaner, trappor och stenbeläggningar. Ibland kan de finnas stora stenar och betongfundament under marken och då kommer arbetet att ta längre tid och kostnaden stiger. Arbetet kan naturligtvis även bli billigare om du är en god förhandlare och förhållandena är perfekta.

Vad en dränering kostar för just dig kan HelpHero.se hjälpa dig med.
Ta in upp till 6 offerter på din dränering, kostnadsfritt och utan köpkrav.

Jämför offerter mellan minst tre företag

En man undersöker en offert

Ta in offerter, gärna tre till fyra stycken, från olika företag så att du kan jämföra dem med varandra. Beskriv så noggrant du kan arbetet som ska utföras. Detta har två fördelar. Du får själv en bra bild av arbetet och de företag som du kontaktar har lättare att skriva en korrekt offert. Be företagen att de delar upp offerten i material- och arbetskostnad så blir det enklare att jämföra offerterna. Du kan även se om det skulle löna sig att köpa in materialet själv.

Ofta kommer grävfirman ut till dig för att kunna göra en så bra uppskattning av arbetet som möjligt. Då kan de på plats se storleken på huset, konstruktionen, tillgängligheten och vilken typ av mark- och jordförhållanden som finns runt ditt hus.

Priset har stor betydelse för valet av firma, men be också om referenser så att du kan kontrollera hur andra kunder som anlitat företaget upplevt arbetet och om de har varit nöjda. Det finns flera olika offerttjänster där du kan se de olika markentreprenörerna i ditt område. Begär alltid att få se företagets

F-skattsedel. Fråga företagen om det är något du inte förstår eller om något är otydligt beskrivet. Berätta också att du har tagit in offerter från flera företag, det kan öka chansen att få ner kostnaden. Det går att pruta på priset!

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.