Kostnader för att anlägga en platta på mark

Att anlägga en platta på mark är aktuellt när du ska gjuta en husgrund till en villa, en mindre byggnad, en friggebod eller ett garage. Det är en av de vanligaste konstruktionerna vid ett husbygge. Kostnaden styrs bland annat av hur stort bygget är och vilket typ av hus eller tillbyggnad du ska göra på plattan. Ett garage behöver till exempel mindre isolering men ofta ett grövre armeringsnät. Andra kostnader som styr är arbetskostnaderna och materialkostnaderna. Alla faktorer påverkar priset och det är svårt att ge ett korrekt pris som gäller för alla konstruktioner.

En platta på mark håller på att gjutas.

Här nedan tar vi upp några faktorer som påverkar priset och saker som kan vara bra att tänka på för att försöka hålla priset nere.

Arbetskostnader och materialkostnader vid platta på mark

Platta på mark är ofta ett bra ekonomiskt alternativ när man ska bygga ett hus eller en tillbyggnad. I materialkostnaderna när du ska gjuta en platta på mark räknas först och främst betongen men du kommer även att behöva till exempel armering, cellplast, dräneringsmaterial, kantbalkar, VVS och eventuellt material till golvvärme. I arbetskostnaderna ingår bland annat gräv och schakt, betongarbete, VVS, isolering och eventuellt dragning av golvvärme.

Priserna varierar ofta beroende på var i landet du bor. I storstadsområdena som Stockholm, Göteborg och Malmö är ofta priserna högre. En kostnad på mellan 2000 och 3000 kr per kvadratmeter kan man räkna på att arbetet kommer att landa på. Det kan löna sig att dela upp arbetet på olika entreprenader, dels kan du göra en del av momenten själv och dels kan du utnyttja dina kontakter för att få bra priser på de olika momenten.

Arbetsprocessen vid platta på mark och faktorer som kan påverka kostnaden

Platta på mark är en metod som går att använda på all typ av mark. Det är mycket viktigt att marken är helt horisontell och därför är underarbetet en stor del av arbetet. Om marken är väldigt lös måste man schakta ur ordentligt först och detta är en sådan kostnad som lätt drar iväg.  Man kan också göra bedömningen att man måste påla marken för att få en bättre bärighet eller spränga bort berg som ligger i vägen och detta är också faktorer som fördyrar projektet. Arbetskostnaderna ökar men även materialkostnaden då man sedan måste fylla igen med mer fyllnadsmaterial, ofta bergkross, än beräknat. Man kan låta genomföra en geoteknisk undersökning av området innan man börja schakta för att vara säker på att det inte ska uppstå komplikationer.

Plattan blir undergolvet till det nya huset eller tillbyggnaden som du sedan lägger ett stötdämpande material på och det golv du har valt. Det går även bra att lägga vattenburen golvvärme på en betongplatta. En platta på mark behöver inget bärande bjälklag och man kan även isolera plattan vilket gör den fuktsäker. Det är dock mycket viktigt att konstruktionen är korrekt gjord annars finns det risk att fukt tränger in genom plattan. Platta på mark kräver också en bra och noggrann dränering för att hålla fukten borta. En annorlunda planlösning är också en faktor som kan göra att priserna stiger.

När allt schakt- och grävarbete är gjort är det dags att dra fram avlopp, nätverk, el och vatten. Genom att göra en del av arbetet själv kan du spara pengar men om du inte känner dig säker ska du anlita professionell hjälp. Nu läggs en markduk, en så kallad geotextilduk, i hålet och dräneringen runt hålet görs klar. Därefter fylls hållet upp med till exempel bergkross och sedan makadam och kanske ett lager med flis för att komma i exakt nivå med kantelementen. På frigolitskivor lägger man ut en armeringsmatta och eventuell golvvärme innan formen fylls på med betong.

Betong med frostskydd som klarar kalla temperaturer kan vara lite dyrare, likaså snabbtorkande betong. Betongplattan ska sedan stå och bränna i ungefär fyra veckor innan man kan bygga på den. Betongtillverkningen har tyvärr en negativ miljöpåverkan då betongen är mycket energikrävande att framställa men fördelen är att du har små värmeförluster när väl bygget är klart.

Begär in offerter från flera seriösa markentreprenörer

Fördelarna med en platta på mark är att det är en relativt snabb och enkel konstruktion. Det är dock mycket viktigt att arbetet utförs korrekt av seriösa markentreprenörer för att undvika framtida problem med fukt. Du kan inte använda ROT-avdraget på arbetskostnaden vid nybyggen, däremot kan du använda ROT-avdraget när du ska bygga om eller göra en tillbyggnad på ett befintligt hus. Det finns olika regler att ta hänsyn till här, till exempel måste merparten av det gamla huset bevaras. Är du osäker på om du kan använda ROT-avdraget kan du alltid fråga den eller de markentreprenörer som du begär offerter av.

Begär in offerter från flera olika företag så att du kan jämföra dem med varandra. Det är alltid bra att be företagen att dela upp offerten i materialkostnader och i arbetskostnader. På så sätt blir det enklare för dig att jämföra offerterna och du kan även se om det skulle bli billigare att handla in materialet själv och kanske också göra några av momenten själv.

Några saker som du kan vara extra uppmärksam på när du granskar en offert är om frakter ingår. Hantverkarna kan behöva åka och köpa material under arbetets gång och detta kan komma att läggas på fakturan i efterhand. Kommer man att behöva använda några specialfordon som kranbilar och är betongbilarna inräknande i offerten? Vem tar hand om schaktmassorna? Granska offerterna noggrant och försök att bryta ner dem så att du ser alla delar.

Det finns olika samlingssidor för offerter så att du kan se vilka företag som gör markarbeten där du bort. Det finns även webbsidor, till exempel https://www.husgrunder.com/ny-husgrund/pris-pa-allt-inom-husgrunder/, där du genom att mata in olika faktorer kan få ett ungefärligt pris på vad en platta på mark skulle kosta. Priset är självklart en avgörande faktor men glöm inte att titta på hela erbjudandet och kontrollera även några referenser så att du får en uppfattning om andra kunder har varit nöjda.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.