Så lönsam blir din investering i solceller

Intresset för att installera solpaneler på sitt hustak ökar hela tiden i Sverige. För många är det ett sätt att göra ett miljövänligt val. Du får en grön energikälla som inte släpper ut koldioxid och förhoppningsvis kan du även sänka dina elkostnader och få en bra avkastning på din investering. Det bästa sättet för att ta reda på om det är lönsamt att installera solceller på sitt tak är att begära in offerter från företag som arbetar med solenergi. Med hjälp av offerterna kan du se de förväntade intäkterna, utgifterna och återbetalningstiden.

solceller som är monterade på tak

Om det är lönsamt att installera solpaneler beror på en mängd olika faktorer, till exempel hur stort ditt tak är, vilken lutning taket har, åt vilket väderstreck taket ligger och hur mycket skugga, snö och smuts som faller på det. Här nedan får du information som kan vara bra att tänka på innan du installerar solceller på taket och vilka kostnader du kan räkna med.

Faktorer som påverkar priset på en solcellsanläggning

Det är flera olika faktorer som bestämmer hur många år det tar att betala av en solcellsanläggning. Den stora kostnaden är så klart själva solcellspanelerna. Priserna på solcellerna har sjunkit mycket de senaste tio åren och detta har bidragit till att det är mer lönsamt idag att installera solceller än det har varit. Som privatperson kan du dessutom få ett investeringsbidrag som täcker 20 % av totalkostnaden.

Solcellsbidraget delas ut av länsstyrelsen där du bor och det är också dit du ansöker om att få bidraget. Handläggningstiden kan vara ganska lång så ansök så fort du har bestämt dig för att lägga solceller på taket. Du kan också få ROT-avdrag på installationen av en solcellsanläggning. Ett ROT-avdrag kan bara ges på arbetskostnaden vilket ungefär blir 9 % på den totala investeringskostnaden.

Man kan inte kombinera ROT-avdraget med investeringsstödet.

Utöver den faktiska kostnaden för solpanelerna räknar man även på hur mycket du sparar genom att producera egen el, hur stora intäkter du får när du säljer överskottselen och vilka underhållskostnader solcellsanläggningen kräver.

Underhållskostnaden för en solcellsanläggning är ofta mycket små. Den har inga rörliga delar som kan gå sönder och drivs ju med hjälp av solen så inget annat bränsle är nödvändigt. Den delen som behöver bytas ut efter ungefär 15 år är växelriktaren annars är en solcellsanläggning mycket hållbar och tålig och den förväntade livslängden är mellan 25 och 30 år. Ju större anläggningen är desto kortare blir ofta återbetalningstiden.

De flesta som installera en solcellsanläggning gör det med hjälp av ett utökat bolån och då kan det faktiskt innebära en besparing redan under det första året då besparingen av anläggningen är högre än kostnaden för lånet.

Så här kan en återbetalningsplan se ut

räknar på återbetalningstiden för solcellerna

På en genomsnittsvilla ligger återbetalningstiden ofta på mellan 10 och 15 år. Så här skulle en återbetalningsplan kunna se ut. Tänk dock på att villkor, statliga bidrag, elpriser och många andra faktorer kan ändras över tid. Om en solcellsanläggning kostar 80 000 kr efter solcellsbidraget och ger en förväntad besparing på 7500 kr tar det 10,6 år (80 000/7500) att få tillbaka investeringen. Detta är bara ett exempel men som ovan sagt så styrs det av en mängd olika faktorer som till exempel var du bor och anläggningens storlek och lutning.

Så här har vi räknat: En solcellsanläggning på 5 kW i södra Sverige bruka ge ungefär 5000 kWh per år. Av detta kanske du använder ungefär hälften till din elförsörjning och den andra hälften säljer du tillbaka till elnätet via ditt elbolag. Om elen kostar 1,50 kr per kWh och du använder 2500 kWh sjunker din kostnad med 3750 kr. Tänk på att priset på elen skiljer sig mellan olika elbolag och det kan löna sig att jämföra de olika bolagens priser. Den elen som du inte använder säljer du till ditt elbolag för ungefär samma pris som du själv betalar för elen och du kommer då att få tillbaka samma summa efter skattereduktion, 3750 kr, från elbolaget.

Totalt kommer då solcellsanläggningen på 5 kW ge dig 7500 kr per år och återbetalningstiden blir då 10,6 år. Man brukar räkna med att en solcellsanläggning håller i 25-30 år så när investeringen är återbetald kommer du troligtvis ha mycket låga elkostnader i många år framöver.

På Energimyndighetens webbsida kan du räkna på vad återbetalningstiden för solpaneler uppskattningsvis blir på ditt hus och hur mycket elen kostar som solpanelerna producerar (https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/). Om du funderar på att installera en solcellsanläggning bör du begära in offerter från minst tre företag som arbetar med solceller. I alla kommuner finns även en energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa dig att granska solcellskalkylerna och komma med råd och tips.

Planera en solcellsanläggning

Solceller har många fördelar. Du värmer upp ditt hus med hållbar el, du blir inte lika beroende av elhandelsbolagens elpriser och solcellerna kan öka värdet på ditt hus. Du som bor i egen villa, radhus, kedjehus eller har en sommarstuga kan installera solceller på taket. Det första du ska titta på är vilket väderstreck taket ligger. Syd, sydost eller sydväst ger den högsta årliga elproduktionen.

Lutningen spelar också roll för hur effektiv solcellsanläggningen blir. Om ditt tak är platt kan man luta upp solcellerna med hjälp av en ställning.

Hur många soltimmar taket har per år är också en viktig faktor. Det finns olika solkartor där du kan se hur många soltimmar din kommun har per år. Kommer solcellerna i skugga under dagen kommer elproduktionen att minska. Se därför till att solcellerna ligger i ett så skuggfritt område som möjligt, utan till exempel höga träd i närheten.

Köp och sälj el

När du installerat solceller kommer du att få lägre energikostnader. Du producerar egen el och den el som du inte använder säljer du, via ditt elbolag, tillbaka till nätverket. Under vinterhalvåret kan du behöva köpa tillbaka el för att klara elförsörjningen då solcellsanläggningen producerar för lite el. När du blir mer eller mindre självförsörjande på el minskar ditt beroende av marknadens elpriser och därför blir du mindre känslig för de prissvängningarna som råder där. Du gör även en insats för miljön genom att producera solenergi. Tillverkningen och själva installationen av solcellerna har en viss miljöpåverkan så här är det viktigt att du väljer produkter framställda så miljövänligt som möjligt. Solceller kan också öka värdet på ditt hus vid en eventuell försäljning.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.