Bra att veta om rotavdraget 2020

Med rotavdraget sänker du kostnaden för ditt byggprojekt. Precis som namnet antyder får du använda rotavdraget när du anlitar en hantverkare som hjälper dig med: renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Läs en mer uppdaterad sida om rotavdrag 2023 här.

Be om att få rotavdraget inkluderat i offerten

När du gör upp din budget för byggprojektet kan du likaväl räkna in rotavdraget på en gång. Det kan vara bra att veta att:

 • Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet som du kan få i avdrag ligger i skrivande stund på 50 000 kronor per år. Om ni är två personer som äger bostaden kan ni dubbla den summan. Maxbeloppet ni får tillsammans blir alltså 100 000 kronor.
 • Du betalar aldrig hela summan när du använder rotavdraget. Hantverkaren tar betalt för jobbet exklusive summan som du får i rotavdrag och hantverkaren ansvarar sedan för att be om att få rotavdraget utbetalat av Skatteverket.
 • Summan som du får i rotavdrag räknas samman med summan som du får ut i rutavdrag. Sedan 1 juli 2019 ligger rutavdraget på 50 000 kronor oavsett ålder. Innan dess har maxbeloppet för rut varit 25 000 kronor per år om du är under 65 år och 50 000 kronor om du är över 65 år. Tanken var att pensionärer skulle ha mer i avdrag, men nu är summan alltså samma även för yngre personer.

Exempel.

Du anlitar en takläggare som ska byta tegelpannorna på ditt hus. Han tar 1 300 kronor per kvadratmeter inklusive moms. För enkelhetensskull ska du i det här exemplet byta tegelpannor på en yta som motsvarar 50 kvadratmeter.

Den totala summan för arbetet utan rotavdrag blir då 65 000 kronor.

Den totala summan som du betalar om du använder dig av rotavdraget blir 45 000 kronor. Summan som du får i rotavdrag (0,3 X 65 000) är 19 500 kronor.

Låt säga att du redan har anlitat en rörmokare som rensade avloppet under badkaret för 4 000 kronor minus rotavdraget på 1 200 kronor. Du har då 48 800 kronor kvar att använda dig av när du renoverar taket.

Jobb som ger rätt till rotavdrag 2020

Det är inte alla olika hem- och husprojekt som ger rätt till rotavdrag. Enligt Skatteverket gäller rotavdraget när du anlitar ett proffs för följande jobb:

 • renovering och byte av golv, tak samt väggmaterial
 • byte och reparation av köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • byte och reparation av fasader och hängrännor
 • renovering av tak och byte av takpannor (inklusive montering av byggnadsställningar om det behövs)
 • underhåll av entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken (förutsatt att de är ihopbyggda med huset)
 • sanering av asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparation som utförs på grund av skadedjur

Om du ska bygga om eller bygga till gäller även:

 • rivning av väggar
 • bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering
 • göra förbättringsarbeten, exempel byta golvmaterial
 • göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. En av tillbyggnadens sidor ska sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg till 75 procent eller så ska det finnas en dörr emellan.
 • Bygga en altan eller balkong som byggs ihop med huset
 • Montering av markiser, platsbyggda garderober eller bokhyllor
 • Installering av trapphiss
 • Montering av fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete
 • Installering av centraldammsugare
 • bygga och reparera en inomhuspool

Du hittar en fullständig lista här på Skatteverket.

Notera att du inte får rotavdrag för att exempelvis bygga ett helt nytt hus. Resor eller parkeringsavgifter är inte heller inkluderade.

Privatperson eller företag? Villkor som du måste uppfylla för att du ska ha rätt att använda rotavdraget

Som nämnt ovan behöver du som privatperson inte sköta kontakten med Skatteverket, utan det gör hantverkaren eller byggfirman som du anlitar.

För att du ska ha rätt till skattereduktionen på 30 procent ska du som privatperson:

 • Vara över 18 år
 • Äga fastigheten där arbetet utförs
 • Bo eller delvis bo i fastigheten
 • Ha betalt tillräckligt i skatt (för minst 90 procent av din totala inkomst)
 • Ha rotavdrag kvar att använda

Observera att arbeten som utförs i flerfamiljsfastigheter inte ger rotavdrag, utan det gäller endast för småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Det kan också vara bra att veta att du inte får vara släkt med utföraren. Detta innebär också att du som utförare inte får använda rot om du anlitar din enskilda firma för att utföra jobb i din bostad. Skatteverket har preciserat exakt vad som gäller för släktningar. Du får exempelvis inte anlita dina syskons barnbarn.

För att du som företagare/utförare ska kunna erbjuda dina kunder rotavdrag måste du se till att du antigen har F-skatt eller A-skatt. Om ditt företag är registrerat i utlandet och arbetet utförs utanför Sveriges gränser krävs det ingen svensk F-skatt, men motsvarande krav måste vara uppfyllda i landet där företaget har sin verksamhet.

Du skickar in begäran om utbetalning via Skatteverkets e-tjänst. Ansökan ska ha kommit in senast den 31 januari året efter det år som din kund betalade för arbetet.

Tänk på att det är viktigt att det tydligt framgår vad som är arbetskostnad respektive materialkostnad på fakturan som du lämnar till kunden. Rotavdraget gäller endast för arbetskostnaden.  

Är du pensionär?

Det går bra att använda rotavdraget som pensionär förutsatt att du betalar skatt. Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden. Högsta belopp som du kan få i avdrag per år är i skrivande stund 50 000 kronor. Exakt vilken summa du måste ha i pension för att kunna utnyttja maxbeloppet beror bland annat på hur hög kommunalskatten är där du bor, men du kan aldrig få en skattereduktion med ett större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt.

Skatteverket har tagit fram en kalkylator där du kan se hur mycket rotavdrag du har möjlighet att använda baserat på din inkomst.